v
+

13


---

Tebi, o Bože, zahvalnost

1

Tebi, o Bože, zahvalnost i čast,
Imenu Tvome sva slava i vlast!
Tebi priznanje za uspjehe sve,
Kličemo Tebi i slavimo Te!

2

Tvoja je mudrost i razuma glas,
Tvoja je snaga što čini kroz nas!
Tobom smo jaki, jer silan si Ti,
Slava je naša u poslušnosti!

3

Ti si naš pravi i svemoćni Bog,
Izvor spasenja sveg naroda svog!
Zato ne nama ni hvalu ni sjaj,
Nego svu slavu svom imenu daj!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.