v
+

3


---

Bog je među nama

1

“Bog je među nama!”
Keruvimi kliču
I s veseljem Njega slave!
O naš silni Bože,
S ljubavlju i strahom
Spuštamo pred Tobom glave
Uvek si s nama Ti, svuda gde se združe
Srca da ti služe!

2

“Bog je među nama!”
Svemir Njemu pjeva,
Klanja se i kliče slavu.
Dostojan si Bože,
Da Ti svako služi
I prinese žrtvu pravu.
Tebi čast, moć i vlast,
Djela su Ti slavna,
Nema Tebi ravna.

3

“Bog je među nama!”
Neka cijelo Nebo
I sva Zemlja Njega slavi!
O naš moćni Bože,
Pošlji nam svog Duha
Da nam Tvoju volju javi!
Samo Ti nama si
Mir i sreća prava,
Sila, sjaj i slava!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.