v
+

5


---

Naš Bog je ljubav

1

Naš Bog je ljubav,
Jer prašta mnogo,
Naš Bog je dobar
I vječno blag!

Pripjev

Svi neka slave Ga,
Jer On je ljubav,
Naš Bog je ljubav,
On ljubi nas!

2

Naš Bog je Otac,
Strpljenjem bogat,
Pun sažaljenja
I spor na gnjev!

3

Naš Bog je Pastir
Sa krotkim srcem,
Polako ide
Pred stadom On!

4

Naš Bog je Liječnik,
Sve tuge leči,
Zna građu našu,
Zna da smo prah!

© Ova himna je zaštićena kopirajtom.